246-1409

שלוש גלויות, חיילים בישראל: א. עם צילום שני חיילים פולנים מ"צבא אנדרס" בשרות הצבא הבריטי , 1940, ב. חיל הפרשים של צה"ל, 1949, ג. חברי "השומר" בגדוד העברי

Three postcards, soldiers in Israel: a. with a photograph of two Polish soldiers of the "Anders' Army" in the service of the British army, 1940, b. IDF cavalry, 1949, c. "Hashomer" members in the Jewish Legion

Start Price: $50 Sold for: $55