246-1410

12 גלויות מצוירות ציורים הומוריסטים מהן 11 של טיפוסים בסוריה, ואחת של ביירות 1919

12 Illustrated humoristic postcards, 11 of types in Syria, and one of Beyrut 1919

Start Price: $90