246-2217

פיגורת קרמיקה עתיקה, אם עם שלושת ילדיה, פגמים ותיקונים, גובה 24 ס"מ

Antique ceramic figure, mother with her three children, damages and repairs, height 24 cm

Start Price: $150