246-2225

פיגורת פורצלן תוצ נימפנבורג בווריה, כבשה עם שה, חתום (פגמים), גובה 12 ס"מ

Nymphenburg porcelain figure, Bavaria, ewe with her lamb, marked (damages), height 12 cm

Start Price: $90 Sold for: $90