246-2236

קערת קרמיקה איטלקית, מאות 16-17 עם ציור מיוליקה עבודת יד אומן , ונוס עם פוטי (תיקונים רבים)

Italian ceramic bowl, 16th-17th C., with an artisan majolica drawing, Venus with Putti (numerous repairs)

Start Price: $1600