246-2249

אגרטל ברונזה עבודת דמשק עם אינליי כסף ונחושת, מוטיבים איסלמיים, גובה 16 ס"מ

Bronze vase, damascene work inlaid with silver and copper, Islamic motifs, height 16 cm

Start Price: $180