246-2266

צלחת קרמיקה איסלמית, המאה ה12-13, תקופה ממלוכית, פגום ומתוקן, קוטר 24.7 ס"מ

Islamic ceramic plate, 12-13th cemtury, damaged and repaired, diameter 24.7 cm

Start Price: $120