246-2273

ענק עשוי כסף פיליגרן, עם תליוני מגן דוד בתוך סהר , 38 גרם

Silver filigree necklace, with Magen David pendants inside a crescent, 38 gm

Start Price: $40 Sold for: $40