246-2470

שמן על דיקט, ערבי יושב על שטיח חתום, 20X14
A.W

Oil on plywood, Arab seated on a carpet, signed, 20X14A.W

Start Price: $40