246-2473

שמן על בד מוצמד לקרטון, פרחים, חתום, 76X107
Dykman Jeanette b. 1938

Oil on canvas attached to cardboard, flowers, signed, 107x76Dykman Jeanette b. 1938

Start Price: $120