246-2476

שמן על בד, סירות דיג בים מול השקיעה, חתום 49X50
Jansen Arup

Oil on canvas, fishing boats against sunset, signed, 49X50Arup Jansen

Start Price: $75 Sold for: $150