246-2477

שמן על בד, נוף ימי עם שקיעה חתום פגם מתוקן, 51X63
Jansen Arup

Oil on canvas, seascape with sunset, signed, repaired damage, 51X63Arup Jansen

Start Price: $45 Sold for: $50