1001

אלבום עם 96 קבלות-תרומות למוסדות תורניים, גופי צדקה, כגון ישיבות, בתי כנסת , בתי יתומים ועוד

Album of 96 receipts, donations to religious institutions, charity organizations like Yeshivas, synagogues, orphanages etc.

Start Price: $25 Sold for: $40