1002

אלבום קטן עם כרטיסים-קבלות של חב' מוניות, רכבת ישראל, חב' אוטובוסים וכדומה

Small album of cards-receipts from taxi companies, Israel Railways, bus companies etc.

Start Price: $50 Sold for: $60