1003

פנקס צ'קים של בנק ארץ ישראל בריטניה חיפה, (נותרו 9 צ'קים) Palestine-British Bank Ltd, Haifa

Checkbook of the Palestine-British Bank Ltd, Haifa (9 checks left)

Start Price: $25