1004

שלושה פנקסי תלושים, מושב חצב שנות ה50, שלמים, כ"א עם 10 תלושים, ערכים: 1,5,10 לירות

Three coupon booklets, Moshav Chatzavim, 1950's, complete, each with 10 coupons, values: 1, 5, 10 pounds

Start Price: $60 Sold for: $60