1005

שתי טפסי תעודות תרומה: בניין שכונת קרית שמואל, ע"ס 5 דולר , וקרן שמואל לבניין ירושלים, ע"ס 50 דולר

Two donation forms: a. Erection of townlet Kiryath Samuel, 5 Dollars, b. Keren Samuel Lebinyan Yerushalayim, 50 Dollar

Start Price: $25 Sold for: $35