1006

קלסר עם תעודות ומסמכים עם ביול פיסקלי, שנות ה50 עד ה80

Folder of documents and certificates, with fiscal stamping, 1950's-80's

Start Price: $75 Sold for: $75