1008

לוט אמצעי תשלום, תקופת המנדט עד שנות ה60: צ'קים בולי הכנסה (חתומים ולא חתומים), תוים אחרים, קבלות כופר הישוב, תעודות מניה וכו'

Lot of means of payment, B. Mandate period until 1960's: checks, revenue stamps (signed and not signed), other labels, settlement tax receipts, bearer bonds etc.

Start Price: $100 Sold for: $325