1009

שתי המחאות- שטרות, נפדו בבנק ברקליס, א"י בפברואר, ומרץ 1940

Two checks-bills, were redeemed at Barkleys Bank, Eretz-Israel, Feb. and Mar. 1940

Start Price: $30