1010

שמונה אסימונים, צרפת המאה ה18 לואי ה-14, ה-15, ה-16

Eight tokens, France, 18th C., Louis XIV – XV and XVI

Start Price: $100