1011

אלבום עם קבלות, קופונים אמצעי תשלום, תויות וכו', ישראל, שנות ה40, עד שנות ה80

Album of receipts, coupons, means of payment, labels etc., Israel, 1940's-80's

Start Price: $40 Sold for: $90