1012

אלבום עם כמות גדולה של קבלות, הגרלות, תעודות, רשיונות וכו', של מוסדות וגופים ישראלים: מגן דוד אדום, קרן היסוד, מפעלי הפיס, אילן, הועד למען החייל וכו'

Album with a large amount of receipts, lotteries, documents, licenses etc., of various Israeli institutions and bodies: Magen David Adom, Keren Hayessod, Mif'alei Hapais, Ilan, Hava'ad L'ma'an Hachayal etc.

Start Price: $120