1014

קרטון נעלים עם בולי כל העולם חתומים ולא חתומים, ארצות שונות מצבים שונים

Shoebox of stamps from around the world, postmarked and not postmarked, various countries and conditions

Start Price: $50 Sold for: $130