1021

שלוש מטבעות כסף, רוסיה הצארית א. אלכסנדר הראשון, 1801-25, ע"ס 1 רובל 1818 ב. אלכסנדר השני, 1881-1894, ע"ס 1 רובל, 1893, ג. ניקולאי השני, 1894-1917, ע"ס 50 קופק 1913

Three silver coins, Tsarist Russia, a. reign of Alexander I, 1801-25, IAO 1 ruble, 1818, b. reign of Alexander II, 1881-94, IAO 1 ruble, 1893, c. Nicholas II, 1894-1917, IAO 50 kopek, 1913

Start Price: $50 Sold for: $240