1031

שתי מטבעות כסף 900, בווריה שלטון המלך Maximilian II, ע"ס שני גולדן Zwei Gulden א. 1850 ב. הטבעה מיוחדת לרגל שיקום פסל המדונה במינכן, 1855

Two silver 900 coins, Bavaria, reign of Maximilian II, IAO 2 Gulden: a. 1850, b. specially minted on the occasion of the restoration of the Virgin Mary statue in Munich 1855

Start Price: $60 Sold for: $95