1033

שש מטבעות כסף, צרפת, שלטון Louis 14, 1649, שלטון Louis 15, 1727, שלטון Louis 16, 1768, 1783, קיסר נפוליאון, 1813

Six silver coins, France, reign of Louis XIV, 1649, reign of Louis XV, 1727, reign of Louis XVI, 1783, Emperor Napoleon 1813

Start Price: $100 Sold for: $150