1035

חמישה מטבעות כסף, אירן, אחמד שאח 1909-1925, 1327-1344 AH: א. 5 קרא, 1334, ב. 2 קראן (1332,1333,1337) ג. מוחמד ולי שאח, 1324-1327, 1907-1909, ע"ס 5 קראן, 1323

Five silver coins, Iran, Ahmad Shah Qajar 1909-1925, 1327-1344 AH: a. 5 kran, 1334, b. 2 kran (1332, 1333, 1337), c. Mohammad Ali Qajar 1907-1909, 1323 1324-1327, 5 kran

Start Price: $120 Sold for: $120