1047

מדליה מצופה זהב, Palestine 1936-Edward VIII King a. Emperor עם דוגמת חמש המטבעות מיל שהיו הלך חוקי בא"י ע"ג המטבע

Gold plated medal, Palestine 1936-Edward VIII King & Emperor, with a pattern of the five coins (mil) which were legal tender in Eretz Israel

Start Price: $50 Sold for: $55