1048

מדלית ארד לזכר Jan Hus (1371-1415) פילוסוף צ'כי ורפורמאטור לדת הנוצרית שקדם ללותר, מייסד התנועה ההוסיטית

Bronze medal commemorating Jan Hus 1371-1415, a czech pholosopher and christian reformator, founder of Hussitism

Start Price: $25