1051

שטר, ע"ס חמש לירות ישראליות, 1955 מצב fine
בנק ישראל

Banknote, IAO 5 IL, 1955, FineBank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $35