1055

שטר ע"ס 50 לירות ישראליות 1960 מצב XF, פריפיקס ו' ירוק
בנק ישראל

Banknote, IAO 50 IL, 1960, XF, green prefix RBank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $25