1056

שטר ע"ס לירה ישראלית אחת 1955 מצב AUC
בנק ישראל

Banknote, IAO one IL, 1955, AUCBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $60