1057

שטר ע"ס חמש לירות ישראליות 1955 מצב XF-UNC
בנק ישראל

Banknote, IAO 5 IL, 1955, XF-UNCBank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $75