1058

שטר, ע"ס עשר לירות ישראליות, 1955 מצב UNC
בנק ישראל

Banknote, IAO 10 IL, 1955, UNCBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $55