1059

שטר, ע"ס חמש לירות ישראליות, 1955 מצב fine-VF
בנק ישראל

Banknote, IAO 5 IL, 1955, fine-VFBank of Israel

Start Price: $30 Sold for: $35