1060

שנים עשר שטרות, ע"ס 100 שקל עם שני פסים מצבים Fine-VF
בנק ישראל, 1970

Twelve banknotes IAO 100 IS, two threads, Fine-VFIsrael Bank 1970

Start Price: $60 Sold for: $75