1061

שטר, ע"ס חמש מאות פרוטה, 1955 מצב XF
בנק ישראל

Banknote, IAO 500 Pruta, 1955, XFBank of Israel

Start Price: $35 Sold for: $45