1064

שטר ע"ס 50 לירות ישראליות 1955 מצב UNC, א' שחור
בנק ישראל

Banknote, IAO 50 IL, 1955, UNC, black prefix ABank of Israel

Start Price: $120