1065

שטר, ע"ס לירה ישראלית אחת, 1955 מצב XF-AUC
בנק ישראל

Banknote, IAO one IL, 1955, XF-AUCBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $45