1066

ששה עשר שטרות, ע"ס 50 לירות פריפקסים שונים, מצבים VF-Fine
בנק ישראל, 1960

Sixteen banknotes IAO 50 IL, various Prefixes, VF-FineIsrael Bank 1960

Start Price: $120 Sold for: $120