1067

שטר ע"ס 500 מיל, 1948 מצב VG-fine
בנק אנגלו -פלשתינה בע"מ

Banknote, IAO 500 mil, 1948, VG-fineAnglo-Palestine Bank

Start Price: $40 Sold for: $40