1071

שלושה אלבומים: שנים עם-70 מעטפות ישראל 1979-1974, כל מעטפה על גליון עם תיאור מיוחד בעניין הבול, ואלבום עם 16 מעטפות Oversize, first flight etc

Three albums: two with 70 First Day Covers, Israel 1974-1979, each cover on a sheet with a special description regarding the stamp, and another album with 16 Oversize, first flight covers etc.

Start Price: $25 Sold for: $25