1077

סדרת מטבעות יום העצמאות תשמ"ז 1987, עשרים שנה לאיחוד ירושלים, כולל: זהב 900, 17.28 גרם, כסף 850, 28.5 גרם, וכסף 850 14.4 גרם

Series of independence day coins, 5747 1987, 20 years to the reunification of Jerusalem, comprises: 900 gold, 17.28 gm, silver 850, 28.5 gm and silver 850, 14.4 gm

Start Price: $600 Sold for: $600