1082

שבעה מטבעות חנוכה: תשל"ה - כסף 800, קישוט ו 2 רגיל, כ"א 20 גרם, תשל"ד קישוט ורגיל, כ"א 20 גרם, תשמ"ב קישוט כסף 850, 14.4 גרם, תשל"ח ניקל

Seven Chanukah coins, 5735 – silver 800, decorative and 2 regular, 20 gm each, 5734 decorative and regular, 20 gm each, 5742 decorative silver 850, 14.4 gm, 5738 nickel

Start Price: $60