1085

סט מטבעות זכרון לחיים וייצמן, עשור למותו ע"ס 50 ל"י ו-100 ל"י, זהב 916, 13.3 גרם + 26.7 גרם,

Set of commemorative coins for Haim Weitzman, 10 years to his death IAO 50 IL and 100 IL, 916 gold, 13.3 gm + 26.7 gm,

Start Price: $1500