1088

שלוש מדליות ברונזה: דוד בן גוריון לגבורות, תשכ"ז 1967, אדמונד דה רוטשילד ובנו ג'ימס בונה משכן הכנסת תשכ"ו 1966(2)

3 Bronze medals: Ben-Gurion 1967, Edmund Rothchild Father of the Yeshuv and his son, 1966 (2)

Start Price: $25