1101

עבודת רקמה, דיוקן הרצל, תוצ' ט. ארנון, תל-אביב, שנות ה30, 21.5X13

Needlepoint work, portrait of Herzl, T. Arnon, Tel Aviv, 1930's, 21.5X13

Start Price: $60 Sold for: $60