1102

תעודת "3 מניות" של אוצר התישבות היהודים ע"ש Dr Arthur Hantke, ברלין, גרמניה,13.1.1900 הועבר לשם יונתן הנטקה, ירושלים, ישראל, 30.11.1961,
The Jewish Colonial Trust

Bearer bond of "3 shares", in the name Dr Arthur Hantke, Berlin, Germany, 13.1.1900, transferred to the name of Jonathan Hantke, Jerusalem, Israel, 30.11.1961,The Jewish Colonial Trust

Start Price: $60 Sold for: $60