1105

שטיחון עבודת "תורה ומלאכה" ב"ס אליאנס, ירושלים, שנות ה20, דיוקן חיים ויצמן, גודל 108X58

Rug, tapestry, "Torah V'melacha" work, Alliance high school, Jerusalem, 1920's, portrait of Haim Weitzman, 108x58

Start Price: $120 Sold for: $120